EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Initiatieven

De Utrecht Talent Alliantie verbindt, versterkt en versnelt initiatieven die bijdragen aan een weerbare en wendbare regionale arbeidsmarkt waar elk talent telt.

Wat we doen

Alleen door samen te werken realiseren we doorbraken en halen we onze doelstellingen. Dat is de opgave van de Utrecht Talent Alliantie.

 • We geven richting en sturing zodat doelstellingen worden behaald
 • Versterken en verbinden initiatieven in de regio
 • Investeren in structurele faciliteiten
 • Coördineren inzet en middelen
 • Voorkomen versnippering en overlap van initiatieven

Programma's en projecten

Project: Health Innovation School Utrecht Region

Leren innoveren en bouwen aan een innovatiecultuur in jouw eigen regio met 50 gedreven professionals. In 2017 werd in de Zorginnovatiewinkel op Hoog Catharijne door Lucien Engelen, Karin van Ruiten en Zayna Khayat gefantaseerd over een nieuwe manier om innovatie te versnellen. Niet veel later startte met steun van het ministerie van VWS nog datzelfde jaar de eerste landelijke Health Innovation School (HIS). 

Meer weten? Je leest het hier:

Lees meer Lees meer

Programma: Pilot zij-instroom trajecten

Utrecht Talent Alliantie en PwC werken samen aan een aanpak die vakkrachten op middelbaar beroepsniveau ondersteunt in de overstap van werk naar werk.

Meer weten? Je leest het hier:

Lees meer Lees meer

Programma: MaakJeStap

MaakJeStap is de online gids voor jouw loopbaan & ontwikkeling in de regio Utrecht. De Utrecht Talent Alliantie werkt nauw samen met MaakJeStap om te zorgen dat dit hét platform voor leven lang ontwikkelen wordt in de regio Utrecht.

Meer weten? Je leest het hier:

Lees meer Lees meer

Project: Utrecht Creatieve Community

De Utrecht Creatieve Community (UCC) is een nieuwe samenwerking binnen de regio Utrecht die zich richt op de professionalisering van de vele zzp’ers, mkb’ers en flexwerkers die in de creatieve sector werkzaam zijn. UCC is aangesloten bij de Utrecht Talent Alliantie en ontvangt een driejarige impulssubsidie van de provincie voor de opstartfase.

Meer weten? Je leest het hier:

Lees meer Lees meer

Project: The Young Digitals

The Young Digitals biedt in Rotterdam, Den Haag en dankzij de hulp van Utrecht Talent Alliantie nu ook in Utrecht gratis online marketing trainingen aan, aan jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 10 weken leren deze digitale doorzetters de basis van digital marketing. Ze gaan op bezoek bij bedrijven als Exact, ADO Den Haag In De Maatschappij en Hotel New York, waarvoor zij direct aan de slag gaan met praktijkopdrachten.

Meer weten? Je leest het hier:

Lees meer Lees meer

Project: Praktijkverklaringen

Praktijkverklaringen bieden de mogelijkheid voor mensen zonder startkwalificatie om in de praktijk geleerde werkzaamheden inzichtelijk te maken. In de regio Utrecht werken ruim 125.000 mensen zonder diploma. De Utrecht Talent Alliantie werkt samen met een groot aantal partners in de regio aan meer bekendheid over de mogelijkheden, begeleiding en beschikbare subsidies.

Meer weten? Je leest het hier:

Lees meer Lees meer

Impulsaanvraag

Kun je met jouw plan een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Utrecht Talent Alliantie? Misschien kun je dan wel aanspraak maken op financiering door provincie Utrecht, partner van de Utrecht Talent Alliantie.

Er is een subsidieregeling in de maak: kortweg impulsregeling genoemd. Deze regeling is bedoeld om innovatieve arbeidsmarktaanpakken in de regio Utrecht van de grond te krijgen. Een samenwerking van meerdere partijen met vernieuwende ideeën en potentie om een substantiële bijdrage aan de ambities en doelstellingen te leveren, kan een beroep doen op deze subsidie.

Contact
 • 1

  VERKENNEN: De initiatiefnemers bespreken hun ideeën met coördinator UTA. Deze geeft eerste feedback en maakt een inschatting van de kansrijkheid. Een idee is kansrijk als er direct en met impact wordt bijgedragen aan het realiseren van de doelen van de agenda van UTA.

 • 2

  TOETSEN: De coördinator toetst bij de relevante koepels uit het supportteam hoe zij de rijpheid en de kansrijkheid van een initiatief inschatten en geeft feedback aan de initiatiefnemers.

 • 3

  INBRENGEN: Bij voldoende kansrijkheid krijgen initiatiefnemers de gelegenheid hun plan, met eventuele aanpassingen op basis van eerdere feedback, te pitchen bij de leden van het supportteam.

 • 4

  EXPERTOORDEEL: Aan de hand van objectieve criteria geeft het supportteam een oordeel met een onderbouwing en een eventueel advies voor verbetering.

 • 5

  IMPULSPLAN: Het verbeterde plan wordt met advies voorgelegd aan de stuurgroep voor een impulsplan. Als alle lichten op groen staan kan de impulsaanvraag worden ingediend.

5 stappen naar een succesvol impulsplan

Tijdens het gehele proces wordt een initiatiefnemer begeleid door de coördinator UTA met ondersteuning van het kernteam UTA. In dit overzicht zie je hoe dit proces verloopt. Zorgvuldig en snel.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor financiering en de voorwaarden? Neem dan contact op met Joyce Oomen, coördinator van de Utrecht Talent Alliantie: