EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

LLO-Katalysator regio Utrecht

De transities in de samenleving gaan razendsnel. Dat heeft ook invloed op kennis en vaardigheden die worden gevraagd van werkenden. Hoe zorgen we ervoor dat mensen in de regio Utrecht zich een leven lang blijven ontwikkelen? Het nieuwe programma LLO-Katalysator Regio Utrecht wil hier een krachtige impuls aan geven. In dit programma werken ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht nauw samen met de Utrecht Talent Alliantie en andere regionale mbo’s en bedrijven. Het doel is om Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor iedereen relevant en bereikbaar te maken.

Landelijk programma

De LLO-Katalysator regio Utrecht is onderdeel van het landelijke programma LLO-Katalysator. Daarmee geven onderwijsinstellingen vanuit het middelbaar beroepsonderwijs, de hogescholen en de universiteiten een stevige impuls aan een leven lang ontwikkelen, zowel landelijk als in de regio’s. Lees meer over het landelijke programma op llokatalysator.nl.

In 2023 gaat de LLO-Katalysator voor alle regio’s officieel van start met een pilot in de energie- en grondstoffentransitie. Later volgen ook pilots voor de digitale transitie en de transitie naar een gezonde leefomgeving.

Makkelijker om kennis en vaardigheden te ontwikkelen

Een snel veranderende samenleving vraagt om een beroepspopulatie die zich blijft ontwikkelen. In de regio Utrecht werken zo’n 776.000 mensen (bron: arbeidsmarktinzicht). Jaarlijks starten er 24.000 afgestudeerden (mbo, hbo of wo) op de arbeidsmarkt. Het programma maakt het voor bedrijven makkelijker om de regionale kennisinfrastructuur in te zetten om hun medewerkers op te leiden, om- of bij te scholen. Ook wordt het voor professionals die zich willen ontwikkelen of omscholen eenvoudiger om kwalitatief goede én betaalbare cursussen of opleidingen te volgen. Zo werken we in de regio Utrecht samen aan een sterke cultuur die gericht is op een leven lang ontwikkelen.

Wat doet het programma?

  • Samenwerking initiëren en coördineren tussen onderwijs, bedrijfsleven/organisaties en overheid
  • Nieuwe oplossingen creëren voor fricties op de arbeidsmarkt aan de hand van LLO-aanbod
  • Middelen verstrekken (waar nodig) om LLO in onze regio beter te organiseren

Meer weten of meedoen?

Heb je vragen of wil je meedoen aan het programma? Neem dan contact op met een van de projectleiders: