EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Wie we zijn

De Utrecht Talent Alliantie bestaat uit regionale vertegenwoordigers van werkgevers in de grootste tekortsectoren, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, het UWV, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. We nodigen iedereen met goede ideeën en initiatieven uit om mee te doen. Samen investeren we in een toekomstgerichte beroepsbevolking.

Onze ambities

In de regio Utrecht wordt ieders talent optimaal benut om de regio economisch en maatschappelijk sterker te maken. Door als publieke en private organisaties samen te investeren in een toekomstgerichte beroepsbevolking draagt de regio bij aan oplossingen voor maatschappelijke transities.

Onze doelstellingen

  • In onze regio vinden soepele en veilige overstappen plaats van mensen naar beroepen met tekorten en groeipotentie. 73.500 extra overstappen in 7 jaar.
  • Leven lang ontwikkelen is voor iedereen vanzelfsprekend. 600.000 extra deelnemers in 7 jaar.
  • De beroepsbevolking in onze regio is digitaal vaardig. 112.000 extra personen ontwikkelen hun digitale vaardigheden in 7 jaar.

De doelen en huidige stand van zaken (oktober 2023) vind je in onze impactflyer.

Dit is het supportteam

Het supportteam komt maandelijks bijeen en geeft sturing aan het behalen van de ambities en doelstellingen van de alliantie. Het team weegt en bespreekt de impulsaanvragen. Ze adviseren aan de Provincie Utrecht of deze initiatieven voldoende rijp zijn om bij te dragen aan de ambities en verrijkt ze daar waar nodig. Hieronder vind je een overzicht van de supportteamleden, stel ze gerust een vraag! 

Een vraag stellen

Talent is overal en elk talent telt!

Joyce Oomen

programmacoördinator & kernteamlid joyce@utrechttalentalliantie.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Noor Hulskamp

Strategisch project adviseur & kernteamlid noor@utrechttalentalliantie.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Allard Schelhaas

Strategisch project adviseur & kernteamlid allard@utrechttalentalliantie.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Sander Troost

Beleidsmedewerker human capital agenda Provincie Utrecht sander.troost@provincie-utrecht.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Ramses de Groot

Strategisch adviseur Human Capital Agenda, Economic Board Utrecht ramses.degroot@hu.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Ingeborg Bekker

Senior-adviseur economische zaken gemeente Utrecht i.bekker@utrecht.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Ayla Murad

Projectleider Beroepsonderwijs Utrecht ayla.murad@hu.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Marjolijn Zwetsloot

Directeur U-TECH Community marjolijn.zwetsloot@u-techcommunity.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Inge Schwartz

Coördinator Technologieraad regio Utrecht inge@technologieraad.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Vivian Opsteegh

Media Perspectives
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Jelle van der Weijde

Business partner innoveren, ROM Utrecht Jelle.vanderWeijde@romutrechtregion.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Karlijn Senden

Secretaris U10 gemeenten Beleidsmedewerker Economie gemeente Houten Karlijn.Senden@houten.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Inge Schwarz

Projectleider Onderwijsregio Midden-Nederland inge@utrechtleert.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Jan Joosten

Senior opleidingsadviseur Utrechtzorg jjoosten@utrechtzorg.net
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Inge Perez

Strategisch adviseur en projectleider Mobiliteit Utrecht inge.perez@uwv.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Anke Rijndorp

Regionaal beleidsadviseur UWV Midden-Utrecht anke.rijndorp@uwv.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Anton van Doorn

Regionaal beleidsadviseur UWV regio Amersfoort en Gooi en Vechtstreek Anton.vanDoorn@uwv.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Pieter Bas van Grieken

Senior adviseur economie Gemeente Amersfoort phb.schrieken@amersfoort.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Kevin van Pernis

Beleidsadviseur Human Capital & Economie gemeente Hilversum k.vanpernis@hilversum.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Desiree Verberk

Programmamanager LLO, Universiteit Utrecht d.verberk@uu.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Rita Melein

Kwartiermaker regionaal talentfonds rita@utrechttalentalliantie
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Liesbeth van Meurs

Marketing & Communicatie adviseur liesbeth@utrechttalentalliantie.nl
Lees meer

UTA partners

Onze ambities waarmaken kunnen wij niet alleen. Daarom werken wij samen met meerdere partners. Dit zijn onze alliantie- en samenwerkingspartners.

Stuurgroep Utrecht Talent Alliantie

De stuurgroep stuurt op het bereiken van de ambities van de UTA en weegt of de verzameling initiatieven voldoende in balans en voldoende effectief zijn. De leden van de stuurgroep zijn:

Wilma Scholte op Reimer, voorzitter UTA, voorzitter college van bestuur Hogeschool Utrecht
Rob van Muilekom, gedeputeerde Provincie Utrecht
Susanne Schilderman, wethouder Gemeente Utrecht
Rients Schuddebeurs, voorzitter RvT U-TECH community
Tyas Bijlholt, wethouder Gemeente Amersfoort
Ellie Eggengoor, wethouder economie U10 gemeenten
Floris Voorink, wethouder Gemeente Hilversum
Wieger Bakker, Dean life long learning Universiteit Utrecht

Eric Verduyn, directeur NCOI NRTO
Arjan van den Born, directeur ROM Utrecht Region
Richard Kraan, partner PwC
Vincent Alkemade, directeur/bestuurder Utrechtzorg
Pim van den Berg, voorzitter Technologieraad Utrecht
Theo Douma, voorzitter Onderwijsregio Midden Nederland
Beatrijs Wijnberg, rayonmanager UWV
Directeur Media Perspectives
Roelant Reijmerink, voorzitter Beroepsonderwijs Utrecht en lid CvB Marnix Academie

Ons werkgebied

De Utrecht Talent Alliantie zet zich met haar partners in voor een sterke arbeidsmarkt voor de hele regio.