EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Wie we zijn

De Utrecht Talent Alliantie bestaat uit regionale vertegenwoordigers van werkgevers in de grootste tekortsectoren, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, het UWV, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. We nodigen iedereen met goede ideeën en initiatieven uit om mee te doen. Samen investeren we in een toekomstgerichte beroepsbevolking.

Onze ambities

In de regio Utrecht wordt ieders talent optimaal benut om de regio economisch en maatschappelijk sterker te maken. Door als publieke en private organisaties samen te investeren in een toekomstgerichte beroepsbevolking draagt de regio bij aan oplossingen voor maatschappelijke transities.

Onze doelstellingen

  • In onze regio vinden soepele en veilige overstappen plaats van mensen naar beroepen met tekorten en groeipotentie. 10.500 extra overstappen per jaar, 73.500 in 7 jaar.
  • Leven lang ontwikkelen is voor iedereen vanzelfsprekend. 85.700 extra deelnemers per jaar, 600.000 in 7 jaar.
  • De beroepsbevolking in onze regio is digitaal vaardig. 16.000 extra personen bereiken basisniveau digitale vaardigheden per jaar, 112.000 in 7 jaar.

Dit is het kernteam. Stel ons je vraag!

Talent is overal en elk talent telt!

Joyce Oomen

programmacoördinator & kernteamlid joyce@utrechttalentalliantie.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Noor Hulskamp

Strategisch project adviseur & kernteamlid noor@utrechttalentalliantie.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Leonie Oosterwaal

kernteamlid leonie.oosterwaal@provincie-utrecht.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Allard Schelhaas

Strategisch project adviseur & kernteamlid allard@utrechttalentalliantie.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Sander Troost

kernteamlid sander.troost@provincie-utrecht.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Ramses de Groot

kernteamlid ramses@utrechttalentalliantie.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Ingeborg Bekker

kernteamlid i.bekker@utrecht.nl
Lees meer

Talent is overal en elk talent telt!

Ayla Murad

kernteamlid ayla.murad@hu.nl
Lees meer

UTA partners

Onze ambities waarmaken kunnen wij niet alleen. Daarom werken wij samen met meerdere partners. Dit zijn onze alliantie- en samenwerkingspartners.

Supportteam

Het supportteam weegt of initiatieven voldoende rijp zijn om bij te dragen aan de ambities en verrijkt daar waar nodig. Leden van het supportteam zijn:

Marjolijn Zwetsloot, directeur Utrecht Tech Community
Jan Joosten, Projectleider Leren & Opleiden Utrechtzorg
Desiree Verberk, directeur Onderwijsadvies en Training Universiteit Utrecht
Inge Schwartz, coördinator Technologie Raad Regio Utrecht
Ton van Mil, directeur Media Perspectives
Emilie Elshof, coördinator Utrecht Leert
Kevin van Pernis, beleidsadviseur human capital gemeente Hilversum

Ayla Murad, secretaris Beroepsonderwijs Utrecht
Saskia Bossink, manager Impact ROM Utrecht Region
Karlijn Senden, beleidsmedewerker EZ U10 gemeenten
Tine de Zeeuw, manager Werkzoekenden Dienstverlening UWV
Johanan Korevaar, adviseur Economie gemeente Amersfoort
Inge Perez Felipe, projectleider Mobiliteit Utrecht
Anke Rijndorp, regionaal beleidsadviseur rayon Midden-Utrecht UWV

Stuurgroep Utrecht Talent Alliantie

De stuurgroep stuurt op het bereiken van de ambities van de UTA en weegt of de verzameling initiatieven voldoende in balans en voldoende effectief zijn. De leden van de stuurgroep zijn:

Jan Bogerd, voorzitter UTA, voorzitter college van bestuur Hogeschool Utrecht
Robert Strijk, gedeputeerde Provincie Utrecht
Susanne Schilderman, wethouder Gemeente Utrecht
Rients Schuddebeurs, voorzitter Utrecht Tech Community
Tyas Bijholt, wethouder Gemeente Amersfoort
Ellie Eggengoor, wethouder economie U10 gemeenten
Karin van Hunnik, wethouder Gemeente Hilversum
Freek van Muiswinkel, directeur regionale samenwerking Universiteit Utrecht

Eric Verduyn, directeur NCOI NRTO
Arjan van den Born, directeur ROM Utrecht Region
Richard Kraan, partner PwC
Vincent Alkemade, directeur/bestuurder Utrechtzorg
Pim van den Berg, voorzitter Technologieraad Utrecht
Joost Kentson, voorzitter Utrecht Leert
Beatrijs Wijnberg, rayonmanager UWV
Ton van Mil, directeur Media Perspectives
Marlies Verkuijlen, voorzitter CvB MBO Amersfoort Beroepsonderwijs Utrecht

Ons werkgebied

De Utrecht Talent Alliantie zet zich met haar partners in voor een sterke arbeidsmarkt voor de hele regio.