EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Regionaal Talentfonds

“Leven lang ontwikkelen voor iedereen vanzelfsprekend” is één van de belangrijkste ambities van de Utrecht Talent Alliantie. Tijd om deze ambitie verder om te zetten in daden en het bestaande LLO stelsel te versterken voor iedere inwoner van de regio Utrecht. Dit doen we door een Regionaal Talentfonds op te zetten.

Om- en bijscholing zijn cruciaal om tekorten en de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen, mobiliteit te vergroten en de belangrijke maatschappelijke transities te realiseren. Op dit moment ontbreekt het aan een heldere, consistente en toegankelijke financieringsstructuur in de regio Utrecht. Hierdoor blijven huidige budgetten voor leren en ontwikkelen vaak onderbenut. Bovendien is de huidige versnippering en onduidelijkheid funest voor het bereiken van ieder individu.

Mismatch verkleinen en drempels verlagen

Het regionaal talentfonds voor regio Utrecht wil de mismatch op de arbeidsmarkt verkleinen door de drempels naar om – en bijscholing te verlagen, in het bijzonder voor inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Dit zijn inwoners die bijvoorbeeld een flexibel contract hebben, werken in een krimpsector of mensen die afhankelijk zijn van hun werkgever waar het gaat om opleiding.

Het fonds gaat specifiek over scholing in of naar sectoren met structurele tekorten en gericht op banen die bijdragen aan maatschappelijke transities, (energie- en grondstoffen, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, digitalisering en gezondheid).

In het regionaal talentfonds worden financiële middelen gebundeld, zodat individuen voor maximaal €2.500 scholing kunnen volgen o.a. via het online platform MaakJeStap​. Naast dat beschikbare middelen gebundeld worden in het talentfonds, is het ook een manier om extra middelen naar de regio te trekken via Rijks- en Europese subsidies.

De doelen

 • Mismatch verkleinen op de arbeidsmarkt in de regio Utrecht
 • Drempels verlagen naar om- en bijscholing
 • Financieel ondersteunen van individuen tot max €2.500, in het bijzonder voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie;
 • Gericht inzetten van scholingsmiddelen om de (regionale) transities te realiseren.

Naast de financiële ondersteuning, wil het fonds mensen goed doorverwijzen als ze op zoek zijn naar nieuw werk. Hiervoor gaan we nauw samenwerken met bestaande arbeidsmarktdienstverlening in de regio, zoals het Servicepunt Techniek Midden-Nederland, de leerwerkloketten en regionale mobiliteitsteams. Het werkgebied van de Utrecht Talent Alliantie omvat namelijk drie arbeidsmarktregio’s: regio Gooi & Vechtstreek, regio Amersfoort en regio Midden-Utrecht.

Aan de slag 

Inmiddels is een kwartiermaker gestart met het verder uitwerken en opzetten van het regionaal talentfonds, met het doel dat deze in september 2024 operationeel is en de eerste mensen een vergoeding kunnen aanvragen. Daar gaat nog wel het een en ander aan voorbereiding aan vooraf:

 • Het oprichten van de stichting
 • Ontwikkelen van klantreizen in samenwerking met partners en met focus op mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie
 • Verkenning op de beschikbare fondsen en subsidies, gericht op de kansen tot bundeling
 • Het koppelen van MaakJeStap en het talentfonds

Rita Melein, kwartiermaker regionaal talentfonds : ‘Met een passie voor het ondersteunen van mensen in hun levenslang leren (LLO), mede dankzij mijn eigen ervaringen hiermee, en een sterke overtuiging in het belang van een gecentraliseerd en kwalitatief hoogstaand opleidingsaanbod en mogelijkheden in een regio, zal ik mij de komende maanden inzetten om het Talentfonds verder vorm te geven. Ik nodig jullie uit om contact met mij op te nemen voor ideeën, suggesties, of gewoon om kennis te maken. Laten we samenwerken om het ecosysteem van leren en ontwikkelen in Utrecht toegankelijk te maken en de arbeidstransitie een impuls te geven.’

Neem contact op met Rita via e-mail rita@utrechttalentalliantie.nl of nummer 06 160 20 130.

Lees ook dit artikel: Samen sterk voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt waarin Joyce Oomen, voorzitter van de Utrecht Talent Alliantie, de noodzaak van het regionaal talentfonds toelicht.

Op de hoogte blijven van nieuws en events?

Schrijf je in
 •  *
  naam@bedrijf.nl
 •  *
 •  *
 •  *