EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

AIZ kwartaal inzicht: krapte steeds nijpender

Eind juni verscheen de tweede editie van het AIZ Magazine voor de regio Utrecht verschenen. AIZ Magazine is bestemd voor Utrechtse relaties van ArbeidsmarktInZicht.
In de Utrechtse editie van het AIZ Magazine wordt aandacht besteed aan de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de ambities en doelstellingen van de Utrecht Talent Alliantie.

Steeds vaker valt het woord personeelscrisis. Het is de overtreffende trap van arbeidsmarktkrapte. Geen sector of beroepsgroep is uitgezonderd. De negatieve gevolgen van problemen op de arbeidsmarkt zijn duidelijk voelbaar. Het bepaalt daarmee in de grote mate de context waarbinnen de Utrecht Talent Alliantie werkt aan een toekomstgerichte beroepsbevolking. Hieronder geven we de highlights weer. Wil je meer weten? Lees dan verder in het magazine.

  • Omvang van de werkende beroepsbevolking neemt nog steeds toe, het aantal vacatures in Nederland stijgt naar 451.000
  • Bedrijven en organisaties passen in grote mate hun wervingsstrategieën aan (nog altijd kiest een minderheid van de werkgevers met vacatures ervoor om kandidaten aan te nemen die niet aan de eisen voldoen)
  • Alleen met forse versnelling van robotisering, automatisering en digitalisering is vergrijzing op te vangen
  • Toename van arbeidsmobiliteit binnen en tussen sectoren zet door, werkgevers geven de hoogste prioriteit aan behoud van personeel
  • Ondanks dat het aantal bedrijven met een ontwikkelde leercultuur stijgt, heeft de coronacrisis een negatieve invloed gehad op deelname van werkenden aan formeel en informeel leren
  • Leven Lang Ontwikkelen nog steeds vooral gericht op de directe inzetbaarheid van medewerkers en te weinig op algemene kennisontwikkeling
  • De internationalisering van het hoger onderwijs levert beperkte bijdrage in het bestrijden van krapte op regionale arbeidsmarkt (minder dan een kwart van de internationale studenten nog werkzaam in Nederland na 5 jaar)