EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Aanpak praktijkverklaringen in de regio

De Utrecht Talent Alliantie werkt samen met een groot aantal partners in de regio aan een toekomstgerichte beroepsbevolking. Eén van de ambities is om een Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen vanzelfsprekend te maken. Ook voor werkenden zonder diploma of certificaat voor wie het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat (nog) niet haalbaar is. In de regio Utrecht zijn dit er ruim 125.000. Voor deze groep is er de praktijkverklaring.

Praktijkverklaringen bieden de mogelijkheid voor mensen zonder startkwalificatie om in de praktijk geleerde werkzaamheden inzichtelijk te maken. Hiervoor wordt samengewerkt met het mbo. Op deze manier wordt Leven Lang Ontwikkelen ook voor deze groep ingezet en worden zij minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt.

Werkenden zonder startkwalificatie in de regio zijn met name actief in de sectoren logistiek, detailhandel en horeca. In samenwerking met de Regionale Mobiliteitsteams en de Leerwerkloketten proberen we met gerichte bezoeken, een flyer en het onderling delen van ervaringen, de uitgifte van praktijkverklaringen een boost te geven.

De eerste UTA-focus betreft praktijkverklaringen voor werkenden. In de 4 UTA arbeidsmarktregio’s zijn ruim 125.000 werkenden zonder startkwalificatie actief in met name de sectoren logistiek, detailhandel en horeca. Met gerichte bezoeken, onderling delen van ervaringen en een flyer proberen we de uitgifte van praktijkverklaringen een boost te geven.

Voor vragen of suggesties kan men contact opnemen met Allard Schelhaas via: allard@utrechttalentalliantie.nl

In deze flyer lees je meer over praktijkverklaringen.

Meer informatie over subsidiemogelijkheden?

Help mij met