EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Utrecht Creative Community

Utrecht Creative Community (UCC) is een groeiende samenwerking binnen de regio Utrecht die zich richt op de professionalisering van de vele zzp’ers, mkb’ers en flexwerkers die in de creatieve sector werkzaam zijn. UCC is aangesloten bij de Utrecht Talent Alliantie en ontvangt een driejarige impulssubsidie van de provincie voor de opstartfase.

 

Initiatief

UCC is een duurzame samenwerking tussen het beroepsonderwijs, werkveld en overheden om vanuit een gezamenlijke aanpak een leven lang ontwikkelen toegankelijk te maken voor alle culturele en creatieve professionals in de regio Utrecht. UCC helpt professionele ontwikkeling van creatieve zzp’ers, mkb’ers en flexwerkers mogelijk maken en zet het belang hiervan op de kaart. Met het online platform, onderzoek naar behoeften en knelpunten voor de doelgroep, ontwikkelen van instrumenten en pilots en activiteiten in stad en regio brengt UCC het aanbod en de mogelijkheden om te professionaliseren voor iedereen die in de culturele en creatieve sector werkt of wilt werken binnen handbereik.

LLO vanzelfsprekend maken voor iedereen

Deze samenwerking draagt bij aan de tweede doelstelling van de Utrecht Talent Alliantie om Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen in de beroepsbevolking vanzelfsprekend te maken. Flexwerkers, praktisch opgeleiden en mensen die bij mkb-organisaties werken vallen vaak buiten de boot. Met deze samenwerking willen we juist hen bereiken.

Inspiratie

Door een goed georganiseerde Utrechtse creatieve sector profiteren andere sectoren nog beter van de creatieve-, artistieke- en innovatie kracht die in het DNA van deze sector zit. De ‘good practices’ van de LLO aanpak voor creatieven kunnen dienen als inspiratie voor de professionalisering van zzp’ers, mkb’ers en flexwerkers in andere sectoren wat kan leiden tot mooie samenwerkingen.

Voor meer informatie: www.utrechtcreativecommunity.nl