EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Utrecht Creatieve Community

De Utrecht Creatieve Community (UCC) is een nieuwe samenwerking binnen de regio Utrecht die zich richt op de professionalisering van de vele zzp’ers, mkb’ers en flexwerkers die in de creatieve sector werkzaam zijn. UCC is aangesloten bij de Utrecht Talent Alliantie en ontvangt een driejarige impulssubsidie van de provincie voor de opstartfase.

Initiatief

UCC is een initiatief van de drie onderwijsinstellingen HKU, Nimeto en GLU met het doel om een duurzame samenwerking tussen het beroepsonderwijs, werkveld en overheden tot stand te brengen om zodoende de professionalisering van de creatieve sector binnen de provincie Utrecht gezamenlijk te organiseren via een eenduidige Leven Lang Ontwikkelen (LLO) aanpak. Creatieve zzp’ers, mkb’ers en flexwerkers worden geholpen in hun professionele ontwikkeling door te leren van elkaar en via opleidingsmodules.

LLO vanzelfsprekend maken voor iedereen

Deze samenwerking draagt bij aan de tweede doelstelling van de Utrecht Talent Alliantie om Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen in de beroepsbevolking vanzelfsprekend te maken. Flexwerkers, praktisch opgeleiden en mensen die bij mkb-organisaties werken vallen vaak buiten de boot. Met deze samenwerking willen we juist hen bereiken.

Door een goed georganiseerde Utrechtse creatieve sector profiteren andere sectoren nog beter van de creatieve-, artistieke- en innovatie kracht die in het DNA van deze sector zit. De ‘good practices’ van de LLO aanpak voor creatieven kunnen dienen als inspiratie voor de professionalisering van zzp’ers, mkb’ers en flexwerkers in andere sectoren wat kan leiden tot mooie samenwerkingen.