EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Pilot zij-instroom trajecten

Utrecht Talent Alliantie en PwC werken samen aan een regionale en ketenbrede aanpak die vakkrachten op middelbaar beroepsniveau ondersteunt in de overstap van werk naar werk.

Onderzoek

In 2020 heeft PwC op verzoek van Instituut Gak onderzoek gedaan naar bestaande zij-instroom initiatieven. Uit een selectie van 116 initiatieven is het onderzoek dieper ingegaan op 15 initiatieven uit de 4 sectoren zorg, onderwijs, techniek en ICT. Het onderzoek toont grote verschillen in bijvoorbeeld opzet en financiering en benoemt zeven belangrijke aandachtspunten van een succesvol zij-instroom traject:

  1. Matching en selectie
  2. Loopbaancoaching
  3. Meeloopstage
  4. Opleiden
  5. Financiering
  6. Organisatie van het initiatief
  7. Betrokken stakeholders

Pilot

In aansluiting op dit onderzoek is PwC door Instituut Gak gevraagd om de bevindingen in de praktijk te brengen met een gefaseerde pilot die invulling geeft aan de coördinatie van zij-instroom initiatieven op regionaal niveau. De focus ligt op een ketenbrede aanpak die vakkrachten, geschoold op middelbaar beroepsniveau, ondersteunt van werk naar werk.

In de pilot zet PwC in op de coördinatie en begeleiding van de zeven aandachtspunten voor de regio Utrecht in samenwerking met de Utrecht Talent Alliantie. PwC ziet hierbij een belangrijke rol voor de werkgevers om de initiatieven op te kunnen schalen om het aantal overstappers te vergroten.

Fase één

In de eerste fase van de pilot studie wordt de haalbaarheid van de implementatie van de zeven aandachtspunten getoetst voor de initiatieven van de UTA. Deze fase is in de zomer gestart met een kennismaking van de zij-instroom initiatieven. In deze fase worden de aandachtspunten uitgewerkt tot een keten van aanmelding via matching en selectie naar scholing en begeleiding bij indiensttreding. Vervolgens wordt de keten getoetst op haalbaarheid met (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers in de regio. De eerste fase wordt afgesloten met een blauwdruk van aanbevelingen voor de implementatie.

Fase twee

Bij een positief resultaat op de eerste fase, wordt de blauwdruk in de tweede fase in de praktijk gebracht om de Utrecht Talent Alliantie in staat te stellen de zij-instroom te verbinden en op te schalen. Dit is afhankelijk van een vervolgfinanciering door Instituut Gak. PwC zal deze implementatie begeleiden en richt zich daarbij op de verbinding van mensen, processen en systemen om het aantal zij-instromers in de regio Utrecht te vergroten.

PwC ondersteunt organisaties zich voor te bereiden op de vaardigheden van morgen. Lees hier meer over de PwC dienstverlening op het gebied van ‘Future of Work‘.