EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Regelingen

Heb jij een goed project gericht op het stimuleren van leven lang ontwikkelen, van soepele overstappen of op het vergroten van digitale vaardigheden van professionals in de regio Utrecht? Misschien zijn één van deze regelingen interessant voor jou: 

Impulsregeling van provincie Utrecht via de Utrecht Talent Alliantie is bedoeld voor innovatieve arbeidsmarktaanpakken in de regio Utrecht. Het is een doorlopende regeling.

Kwartiermakersregeling van de provincie Utrecht via de Utrecht Talent Alliantie is bedoeld om de kansrijkheid van een (impuls)project uit te werken. Het is een doorlopende regeling.  

Kansen voor West III is een economisch stimuleringsprogramma voor West-Nederland. De regio Utrecht richt zich binnen het programma onder andere op de arbeidsmarkt en met name om onbenut arbeidspotentieel te koppelen aan kraptesectoren. Het vertrekpunt hierbij wordt gevormd door de vraag vanuit de werkgevers op de arbeidsmarkt die ontstaat als gevolg van de diverse transitieopgaven. Er is in de regio Utrecht € 2.000.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2024 om 17.00 uur (of zolang het budget toereikend is). In aanmerking voor subsidie komen samenwerkingsverbanden waarin tenminste 1 Mkb-er deelneemt.  

 

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt: De regeling is voor nieuwe samenwerkingsinitiatieven tussen bedrijven en (private) onderwijsinstellingen die het onderwijs in de regio Amersfoort beter willen laten aansluiten op de vraag van werkgevers.  

Regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) van de rijksoverheid. Met deze regeling worden bedrijven en kennisinstellingen ondersteund in het uitvoeren van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie in 2030. Er is € 74 miljoen beschikbaar en de regeling staat open van 15 maart 2023 tot en met 31 augustus 2023.  

SLIM regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. De regeling stond open van 1 t/m 31 maart en zal in het voorjaar nog een keer open worden gesteld.  

Op de hoogte blijven van nieuws en events?

Schrijf je in
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
  •  *
  •  *