EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

OASIS: de plek voor immersief talent

De snelle opkomst van immersieve technologieën vraagt om nieuwe specialisten. OASIS, een bundeling van technisch-creatieve mbo-vakscholen en bedrijven, wil de brug slaan tussen onderwijs en praktijk, door nieuw talent op te leiden en professionals bij te scholen. Kwartiermaker Jantine de Vroome vertelt hoe OASIS dat gaat doen. En over de toegevoegde waarde van het Lerend Netwerk van de Utrecht Talent Alliantie. OASIS ontving in eerder stadium een impulsbijdrage om de levensvatbaarheid van het initiatief te onderzoeken.

Onze reële wereld versmelt steeds meer met de digitale, virtuele werkelijkheid: met zogeheten immersieve technologieën is het mogelijk de ervaring van een fysieke omgeving te benaderen. Acteurs die voor een greenscreen staan (om een voorbeeld te noemen) behoren binnenkort tot de verleden tijd. Jantine de Vroome: ‘Met nieuwe 3D-technologie kun je jezelf in elke denkbare omgeving plaatsen en die aanpassen aan je wensen. Met een druk op een knop laat je de regen verdwijnen en de zon schijnen.’

Immersieve technologieën is een verzamelnaam, waartoe onder meer virtual reality en augmented reality behoren. Ze hebben een ding gemeen: ze zorgen voor een nieuwe digitale revolutie. ‘We gaan van digitaal naar virtueel, een overstap die misschien wel net zo ingrijpend is als die van papier naar digitaal’.

Proefoperatie in 3D
Immersieve technologieën zijn breed toepasbaar. Het medialandschap (het maken van films, tv-series en commercials) zal erdoor veranderen. Maar dat niet alleen. Overal waar gewerkt wordt met simulaties met als doel educatie, instructie of entertainment zijn deze technologieën inzetbaar. Politie, Defensie en de zorg zijn voor de hand liggende toepassingsgebieden. De inzet van deze technologieën kan ook bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, is de overtuiging van Jantine: ‘Veel werk kan straks sneller, beter en efficiënter uitgevoerd worden. Zo kan de krapte worden teruggedrongen in sectoren die van maatschappelijk belang zijn.

De revolutie van digitaal naar virtueel gaat niet vanzelf. Het werken met immersieve technologieën vraagt om andere kennis en vaardigheden. Professionals moeten ervaring opdoen met de inzet van nieuwe technologieën en zich een ander productieproces eigen maken. De vraag naar specialisten die dit beheersen, neemt naar verwachting snel toe. Dat betekent dat er toekomstig talent moet worden opgeleid via het reguliere onderwijs én dat er veel gedaan moet worden aan de bijscholing van professionals.

Learning communities
Op een vraaggestuurde manier wil OASIS het opleiden en bijscholen van deze specialisten vormgeven. Jantine licht toe: ‘We creëren learning communities waarin docenten, praktijkopleiders, professionals, en zzp’ers samenkomen en gezamenlijk een project uitvoeren. Bijvoorbeeld: hoe maak je een film in een virtual production omgeving? We verwachten dat dit een aanpak is die creatieve makers aanspreekt. Ruim de helft van de mensen in de creatieve sector werkt als zzp’er. Zij zitten niet te wachten op klassikale bijscholing. Deze mensen willen leren terwijl ze een camera vasthouden of op een nieuwe manier een set bouwen. We willen dat de kennis die dat oplevert zowel de praktijk bereikt als onze reguliere opleidingen. Bij elke aangesloten vakschool komt een innovatielab waar we een dergelijke learning community kunnen starten, dus ook in de provincie Utrecht en in de Gooi en Vechtstreek. Verder komen er practoraten waarin we toepassingsgericht nieuwe maakprocessen gaan onderzoeken.’

Purpose case
OASIS bevindt zich in een ontwikkelingsfase. Inmiddels is een 4-jarige subsidie toegekend door het Regionale Investeringsfonds. Daaraan voorafgaand was er steun vanuit de Utrecht Talent Alliantie. ‘Met een kwartiermakersbudget hebben we de levensvatbaarheid van dit initiatief onderzocht, de steun verworven van bedrijfspartners, werksessies gehouden en onderzoek gedaan. Dat alles mondde uit in een ambitiedocument waarin staat hoe we de zaken willen aanpakken. Tegelijk trad OASIS toe tot het lerend netwerk van de Utrecht Talent Alliantie. In dit netwerk ontmoeten allerlei initiatieven die bijdragen aan een weerbare arbeidsmarkt elkaar om van elkaar te leren. Zo zijn er regelmatig meet ups zijn. ‘Waardevol’, aldus Jantine. ‘We kregen bijvoorbeeld handvatten voor de ontwikkeling van een purpose case. Het is belangrijk dat je niet alleen in commercieel opzicht je zaken op orde hebt, maar ook van waarde bent voor de doelgroepen om je heen en deze waarde gaat natuurlijk veel verder dan financiële waarde. Verder komen we via het lerend netwerk in contact met allerlei potentiële partners in de regio. Als we een fase verder zijn gaan we wellicht iemand van The Young Digitals inhuren voor onze communicatie. We staan nog aan het begin. Het lerend netwerk van de UTA zal voor ons steeds meer van waarde zijn.’

Op de hoogte blijven van nieuws en events?

Schrijf je in
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
  •  *
  •  *