EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Nieuw talent voor de Utrecht Talent Alliantie

Coördinator Joyce Oomen aan de slag

In de afgelopen periode heeft de Economic Board Utrecht samen met regionale partners een ambitieuze Human Capital Agenda met concrete doelstellingen geformuleerd. Regionale partners hebben een alliantie gevormd én hebben financiële middelen bijeengebracht. Inmiddels lopen de eerste gesubsidieerde programma’s. Een uitgelezen moment om de alliantie nog verder te versterken. De regio introduceert daarom graag Joyce Oomen als coördinator van de Utrecht Talent Alliantie (UTA). Oomen gaat de UTA als regionaal verbindende partij verder brengen. Voordat Oomen aan de slag gaat, heeft Ramses de Groot, als domeinmanager Human Capital Agenda van de EBU, eerst nog wat prangende vragen aan haar.

We zijn heel blij met je komst. Maar wat boeit je nou zo aan de arbeidsmarktvraagstukken?”

“Wat mij drijft is een warm kloppend hart voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Ik heb meer dan 20 jaar ervaring in wereld van werk en arbeidsmarkt. In die tijd heb ik gezien dat werk heel belangrijk is voor mensen. Belangrijker dan alleen de economische component. Het is betekenisvol, het geeft sociale context, je leert dingen, je behaalt successen en daarbij zorgt het voor geld, waarmee je je leven kunt inrichten. Zowel werknemers als werkgevers zijn afhankelijk van een goed functionerende arbeidsmarkt”.

Je hebt veel ervaring in verschillende regio’s. Hoe ga jij het verschil maken hier in de regio Utrecht?

“Die ervaring ga ik hier inzetten. Dit werk kent veel facetten. Bijvoorbeeld de vaardigheid om verbindingen te leggen, de kracht van het netwerk opzoeken en benutten. En tegelijkertijd het vermogen om dingen concreet en operationeel krijgen. Ik denk dat ik die twee goed met elkaar combineer en ik kan niet wachten om dat in de regio Utrecht ook te doen”.

Van plan naar actie dus. Dat is ook precies wat hier speelt en nodig is.

“Klopt, ik ga echt voor zichtbaar resultaat. Er moet energie vrijkomen door samen te werken. De problematiek is complex en omvangrijk. Dat móet je echt samen oppakken”.

Er ligt een Human Capital Agenda. Hoe kijk je daar tegenaan en hoe maak je dat concreet?

“Er is onder andere door jou, Ramses, al veel werk verzet vanuit de EBU. Het laatste jaar is daar samen met Leonie Oosterwaal vanuit de Provincie Utrecht, het Beroepsonderwijs Utrecht en de gemeenten volop op doorgepakt. De Human Capital Agenda en de organisatie is in de afgelopen goed tijd neergezet, met een enthousiaste stuur- en kerngroep. Bovendien is er gewerkt om de mensen en middelen vrij te maken. En is er al veel gedaan in het vormgeven van de nodige samenwerking. Bijvoorbeeld met de regionale koepels van werkgeversorganisaties, en met kennisinstellingen. Daarnaast is ook in kaart gebracht welke financierings- en subsidiemogelijkheden er dan ontsloten kunnen worden als de samenwerkingen aan de slag gaan. Er ligt een hele mooie grond om snel concreet te worden en ik zet hier heel graag mijn schouders onder!”

En wat spreekt je er persoonlijk het meest in aan?

Oomen: “Als je kijkt naar de drie ambities en heel concrete doelstellingen in de HCA, dan wil ik daarmee ook de kansengelijkheid op de arbeidsmarkt een boost geven. Dus via ‘soepel en veilig overstappen’, ‘Leven lang ontwikkelen’ en ‘het digitaal vaardig maken van de beroepsbevolking’ zorgen dat iedereen gelijke kansen krijgt om mee te doen. Ik denk dat daar een heel belangrijke sleutel ligt voor tekorten, krapte en frictie waar we nu op de arbeidsmarkt mee te maken hebben”.

Klinkt goed. Wat ga je als eerste doen?

“Ik heb al mogen meekijken met de eerste projecten en die wil ik samen met de koepels graag verder brengen. Het gaat mij in eerste instantie niet om het ontwikkelen van heel nieuwe initiatieven. Er gebeurt al zoveel in de regio Utrecht! Ik wil breed kijken in de Utrechtse arbeidsmarkt en zicht krijgen op die initiatieven, welke kansrijk zijn en welke we kansrijker kunnen maken. Ik wil dus vooral partijen en initiatieven verbinden, versterken en versnellen. 
De komende tijd wil ik warme relaties met de bestaande koepels leggen en daar een rol in gaan spelen. En ook veel mensen leren kennen, die met het aanpakken van arbeidsvraagstukken in de regio bezig zijn. Mijn streven is dat mijn telefoon de komende tijd niet stil blijft en mijn mailbox niet leeg.

Handen uit de mouwen dus!

“Ja, zeker. De trein rijdt al en gaat nu echt vaart maken. Het komende half jaar wil ik met de UTA ook al daadwerkelijk nieuwe initiatieven ondersteunen. Dat zijn trouwens wel zorgvuldige trajecten. Het is niet zo dat je vandaag een kopje koffie drinkt en morgen aan de slag bent, maar ik wil wel snel en concreet. En dat dan samen, want alleen kom je niet ver. De werkgeverskoepels, overheid, UWV, kennisinstellingen, ROM en EBU spelen een belangrijke rol in dit geheel”.

Wanneer kunnen mensen meer verwachten van jou en de UTA?

“Al snel. Begin 2022 wordt de Utrecht Talent Alliantie officieel gelanceerd tijdens een online bijeenkomst samen met de Economic Board Utrecht. Ik kijk er naar uit om elkaar te ontmoeten!”

Nogmaals, ik ben er echt blij mee dat je er bent. Je gaat een belangrijke rol vervullen. Ik wens je heel veel succes en zie ernaar uit om vanuit de EBU en de ROM Utrecht Region met je samen te werken.

“Ik heb er ongelofelijk veel zin in en kijk ernaar uit om samen te werken met veel verschillende mensen en organisaties die de ambities van de Utrecht Talent Alliantie omarmen. Laten we samen werken aan een sterke regionale arbeidsmarkt waar elk talent telt!”