EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

NGF update: Utrechts consortium kwalificeert zich voor volgende fase NGF opschaling

Het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert miljoenen euro’s voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio. Hierdoor is het mogelijk om gezamenlijk grote stappen te zetten om voldoende én goed geschoolde mensen op te leiden voor het mkb.

Het voorstel Opschaling van publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs, waar Katapult bij betrokken is, heeft 210 miljoen euro voorwaardelijk toegekend gekregen. Inmiddels is er aan de hand van de regionale prioriteiten, die door de provincies zijn opgesteld, een aantal consortia voorgeselecteerd die betrokken worden bij de vorming van de ecosysteem pps’en.

De provincie Utrecht is gevraagd om te zorgen dat een Utrechts consortium van publiek-private samenwerkingen (pps) zich kwalificeert voor de volgende fase van NGF opschaling pps-en in het beroepsonderwijs. De partijen CoE Smart Sustainable Cities, TechnoHUB, Vakcentrum Duurzame Energie, KTC Zegveld en Data- en Kennishub GSL gaan ervoor! Samen hebben zij een consortium gevormd rondom het thema ‘Gezonde Leefomgeving’. Het doel is om samen met kennis- en onderwijsinstellingen, publieke en private partijen, studenten en burgers te werken aan het (her)inrichten van de Utrechtse leefomgeving (stedelijk en landelijk gebied). De focus ligt op innovatie en het opleiden van vakbekwame professionals. Meer weten? Lees hier verder.