EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

MaakJeStap

MaakJeStap is dé online gids voor jouw loopbaan & ontwikkeling in de regio Utrecht. Het bundelt het opleidings- en ontwikkelaanbod voor om- bij- en herscholing van de beroepsbevolking in de regio Utrecht vanuit (tot nu toe) de acht opleiders die samen Beroepsonderwijs Utrecht vormen. Het platform richt zich op structurele kraptesectoren die cruciaal zijn voor maatschappelijke en economische ontwikkeling: zorg, onderwijs, ICT, techniek en de creatieve sector.

Leven Lang Ontwikkelen

Met campagnes zijn tot nu toe 9.28 miljoen mensen bereikt, 48.000 mensen hebben de website bezocht en 4.400 daarvan hebben doorgeklikt naar meer informatie over specifiek opleidingsaanbod. De afgelopen maanden zijn onder andere zelfscans toegevoegd voor de zorg en het onderwijs. Het platform heeft de potentie om uit te groeien tot hét samenwerkingsplatform van de regio Utrecht, waarin niet alleen het publieke en private aanbod van Leven Lang Ontwikkelen, maar ook andere diensten zoals inzicht in skills, advisering en begeleiding worden geïntegreerd.

Voor het komend jaar staat de strategische doorontwikkeling op de agenda, en het verkennen van de uitbreiding met privaat aanbod en een nauwere samenwerking met de Leerwerkloketten en de in ontwikkeling zijnde Regionale Werkcentra. Voor deze opschaling ontvangt het project een impulssubsidie van de Provincie Utrecht via de Utrecht Talent Alliantie.

Meer informatie