EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Maak kennis met Rita Melein - kwartiermaker Regionaal Talentfonds

Sinds 7 maart versterk ik de Utrecht Talent Alliantie om handen en voeten te geven aan de oprichting van het talentfonds voor de regio Utrecht. Dit fonds wil met name mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt bereiken om hen een opleiding te laten volgen die hun positie verstevigt, zodat zij een duurzame carrière in regio Utrecht opbouwen.

Maar ja, wie ben ik?  

Ik ben Rita Melein, 44 jaar, getrouwd met Laurens. Samen hebben we twee zonen, Dylan van 12 en Roan van bijna 15, twee katten en een hond. We wonen in Joure, Friesland. Oorspronkelijk kom ik uit Zuid-Afrika, maar woon al sinds 2005 in Nederland. Zelf heb ik ook op latere leeftijd besloten het roer om te gooien en me vanuit een carrière in de financiële en consultingsector om te scholen naar Verpleegkundige. Vanuit de uitdagingen die ik onderweg tegenkwam, die soms echt pittig en volstrekt onlogisch waren, heb ik een drive om anderen te helpen hun weg vrijer te maken bij een overstap tussen sectoren of bij een rigoureuze upgrade van hun eigen carrière. Dit doe ik vanuit mijn eigen ZZP-bedrijf, Morena & Me. Morena is een Sesotho-woord (Zuid-Afrikaanse taal) voor Meneer of Heer. Als christen betekent het voor mij het laatste omdat ik kracht en inspiratie uit mijn geloof put, juist ook in mijn werk. 

We zijn goed van start! 

De laatste weken zijn voorbijgevlogen en het voelt alsof we al maanden bezig zijn. Samen met verschillende stakeholders zijn de processen verhelderd, die nodig zullen zijn om een eerste scholingsvoucher uit te reiken. Dit is nogal complex, maar we hebben nu een eerste opzet van het proces en kunnen met verschillende partners in de keten afspraken gaan maken en de ICT-ondersteuningsbehoefte in beeld brengen.  

Ter verdere oriëntatie hebben we gesprekken gevoerd met andere talentfondsen in het land en met het platform MaakJeStap, een van de belangrijkste partner voor het fonds. MaakJeStap wordt het online toegangsportaal, zodat individuen gemakkelijk toegang hebben tot het fonds. We zijn ook druk bezig met het aanvragen van ESF+-financiering samen met de Provincie. En afspraken met verschillende gemeenten in de arbeidsmarktregio’s zijn in ontwikkeling voor wat betreft de korte- en langetermijn financiële steun aan het fonds.  

Vooruitblik

Ondertussen hebben we onszelf een ambitieuze deadline gesteld: Eind mei is de benodigde stichting voor het talentfonds opgericht. Programmacoördinator Joyce Oomen voert de benodigde gesprekken om een goed bestuur neer te zetten. En de stichtingsinrichting, met fondsbeheerder en managementstructuren, krijgt steeds meer vorm. De komende tijd praten we met werkgevers in de regio om zich ook aan te sluiten bij de doelstellingen van het talentfonds. Zodat we kort na de zomer de eerste scholingsvouchers kunnen uitgeven en een belangrijke stap zetten naar een beroepsbevolking voor wie leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend is.

Zijn er vragen over het regionaal talentfonds, of wil je als stakeholder aanhaken, of wil je gewoon even kennismaken? Neem dan alsjeblieft contact met me op om hierover te sparren. Ik ben op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar: 06-16020130 of rita@utrechttalentalliantie.nl. Ik ontmoet je graag!  

Op de hoogte blijven van nieuws en events?

Schrijf je in
  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
  •  *