EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Interview: ‘Ik ben van de grote en lange lijnen’ - Wilma Scholte op Reimer

Wilma Scholte op Reimer is de opvolger van Jan Bogerd als voorzitter van de Utrecht Talent Alliantie. Zij breekt een sterke lans voor het verbinden van innovatie aan talentontwikkeling. Een kennismaking.

Wat motiveert je voor het voorzitterschap van de Utrecht Talent Alliantie?

‘Het voorzitterschap van de Utrecht Talent Alliantie ligt in het verlengde van mijn voorzitterschap van Hogeschool Utrecht. We zijn een hogeschool die met recht kan zeggen: de regio is onze campus. De innovatievragen die hier leven, zijn richtinggevend voor ons onderwijs.’

‘Het tweede waar we als Hogeschool voor staan – en dat is bij UTA niet anders – is talentontwikkeling. Een groeiende groep van onze studentenpopulatie bestaat uit mensen met een baan die een switch willen maken.’

 

Is er een bepaald onderwerp van de UTA-agenda waar je een bijzondere affiniteit mee hebt?

‘Dan denk ik aan het raakvlak tussen innovatie en talentontwikkeling. Die twee worden wel eens als gescheiden werelden gezien, terwijl ze hand in hand gaan. Dat betekent dat bedrijven die innoveren hun medewerkers volop de kans moeten geven om hun talenten zo te ontwikkelen, dat ze goed met die innovaties kunnen omgaan. Maar wat je helaas nog wel eens ziet, is dat medewerkers vol in de uitvoering worden gezet, snel uitgeput raken en het bedrijf of de sector gedesillusioneerd verlaten. Hier ligt een duidelijke opdracht voor UTA. Onze kracht schuilt erin dat we onderwijs, bedrijven en overheden laten samenwerken aan blijvende talentontwikkeling van professionals. Dit ondersteunt en versterkt de arbeidsmarkt van Europa’s meest concurrerende regio.’

Wat is je tot nu toe opgevallen binnen de UTA?

‘Dat veel partijen een vertegenwoordiging hebben in de UTA. Het is een breed gezelschap, waarin ook partijen als de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, het UWV en grote opleiders zitting hebben. Het is de kunst om met al die partijen de samenwerking effectief te houden: samenwerking vanuit een integrale doelstelling, toegesneden op het specifieke vraagstuk. Er zijn al flinke stappen gezet, zo is er nu een goede regionale structuur. Maar we zijn er nog niet en hebben lang niet altijd de antwoorden op actuele arbeidsmarktvragen. Een voorbeeld: in de zorg kunnen we de tekorten niet volledig opvangen door bijvoorbeeld taakverschuivingen. We blijven te maken hebben met capaciteitsproblemen en moeten dan ook in gesprek met andere sectoren om die op te lossen. Dat onderwerp wordt wel besproken binnen UTA, maar de vraag hoe we dat effectief gaan doen, hebben we nog niet goed beantwoord.’

Wat voor type voorzitter ben je?

‘Ik ben iemand van de grote en de lange lijnen. En ik redeneer vanuit de bedoeling. Ons werk moet concreet resultaat opleveren. Het mag even duren, want ik ben een volhouder. Daarnaast ben ik gevoelig voor het relationele verkeer: hebben we het nog goed met elkaar? Als dat niet zo is, is het zaak de ontmoeting weer even opnieuw te organiseren.’

 

Wat wil je over pakweg vier jaar bereikt hebben?

‘De UTA heeft zeer concrete, cijfermatig onderbouwde doelstellingen geformuleerd. Ik zal dan kijken of we voldoende stappen hebben gezet in het behalen ervan. Daarbij neem ik in ogenschouw dat je de kwantitatieve doelen niet naar evenredigheid over de jaren kunt verdelen. In het begin zullen we misschien wat achterblijven, maar als we eenmaal op stoom zijn, is een versnelling te verwachten.’

Wilma Scholte op Reimer is sinds februari 2020 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Sinds september 2023 is zij voorzitter van het college. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar complexe zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten (Amsterdam Universitair Medisch Centrum).

Op de hoogte blijven van nieuws en events?

Schrijf je in
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
  •  *
  •  *