EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com

Pieter Moerman, directeur PTvT

“De arbeidsmarkt is stuk.” is de boude stelling die Pieter Moerman in Binnenlands Bestuur poneert. Hij licht toe: “Door ontgroening en vergrijzing zijn er relatief minder mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De verhouding tussen gepensioneerden en werkenden was 1:5, is nu ongeveer 1:3 of zelfs 1:2 – verschillende cijfers circuleren. De vraag naar arbeid neemt juist toe. Er zijn veel vakmensen nodig voor de grote maatschappelijke transities. Die combinatie van uitdagingen kunnen we op twee punten aanpakken: werkgevers moeten fundamenteel veranderen en de instroom in, met name, technische studies moet omhoog.”

Marjolein ten Hoonte, directeur Randstad

“Ik denk niet dat de arbeidsmarkt stuk is. Ik denk wel dat het in een aantal sectoren onvoldoende is gelukt om te voldoen aan de wensen van werknemers. We komen uit een tijd van overvloed, er was genoeg talent om alle vacatures te vervullen, dat is veranderd. Sectoren concurreren met elkaar om de gunsten van schaarser talent. We kijken nog veel te weinig naar het onbenutte potentieel. Denk aan mensen met een beperking, mensen die meer uren willen werken of iemand die vrijkomt bij een faillissement. Ook moeten we een carrièreswitch makkelijker maken.”

Robert Strijk, gedeputeerde Utrecht

“Of de arbeidsmarkt stuk is of niet laat ik even in het midden. Volgens mij is de huidige arbeidsmarkt onvoldoende in staat zich aan te passen aan de ontwikkelsnelheid van de samenleving en de beroepsbevolking. Met verschillende interventies kunnen we daar wat aan doen. Soms zitten die in wet- en regelgeving maar ook culturele aspecten spelen een rol. Werkenden moeten langer door werken, zich blijven ontwikkelen of meer uren maken. Om ze daartoe te verleiden is een cultuurverandering nodig, niet iedereen zit daarop te wachten. Ik zie het als een taak voor de provincie om partijen bij elkaar te brengen: van gemeenten tot UWV, van vmbo tot universiteit en van privaatonderwijs tot bedrijven.”

Eddy van Hijum, gedeputeerde Overijssel

“De arbeidsmarkt is niet in evenwicht.” Maar het marktmechanisme op de arbeidsmarkt faalt volgens Eddy van Hijum niet. “Als er disbalans is in vraag en aanbod, dan stijgt de prijs. Dat leert de economische theorie en dat zie ik in de praktijk. De prijs van arbeid stijgt en werkgevers worden creatiever. De gevoelde urgentie is groot, bij bedrijven én bij de overheid, maar er wordt niet altijd vaartgemaakt met het implementeren van oplossingen. Als het gaat om de balans tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt wordt er al heel lang om de hete brij heen gedraaid.”

Lees hier het hele artikel

Op de hoogte blijven van nieuws en events?

Schrijf je in
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
  •  *
  •  *