EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

De meeste medewerkers deugen

Er komt geen mens naar het werk om de dag voor zichzelf en z’n collega’s eens grondig te verzieken. Iedereen wil er iets van maken en heeft van daaruit ook de behoefte om zich te ontwikkelen. Mensen zijn daarin autonoom: ze maken graag zelf hun keuzes.

Maatwerk in plaats van vinkjes

Voor QuaRijn zijn dit belangrijke uitgangspunten voor onze visie op leren en ontwikkelen. Die visie maakt ook dat we het tegenwoordig anders doen dan we jarenlang deden. Leren draaide om vinkjes zetten: eens in de drie jaar moest je je door een leerprogramma worstelen en onmogelijke toetsen maken waar je veel stress van kreeg. Als je dat met goed gevolg had gedaan, dan vonden we dat je bekwaam was. Dat werkt niet meer. Niet alleen omdat deze aanpak voorbijgaat aan wat medewerkers willen. Maar ook omdat de arbeidsmarkt is veranderd, net als het werk binnen zorginstellingen. De instroom van mensen met een gerichte opleiding via de ROC’s neemt af. We krijgen steeds meer mensen binnen met een andere achtergrond die niet over een standaardpakket basisvaardigheden beschikken: veel zij-instomers hebben nog wat te leren, maar wát dat is, verschilt per persoon.

Daarnaast verandert ook het werk in de zorg. We waren gewend onze cliënten bijna alles uit handen te nemen. Als je gisteren de vaatwasser nog kon inruimen, hoef je dat vandaag niet meer te doen. En het lidmaatschap van je biljartvereniging was ook al voor je opgezegd. Nu laten we ons veel meer leiden door de vraag hoe je je vertrouwde leven bij ons kunt voortzetten, met begeleiding en de inzet van mensen om je heen en je familie. Dat vraagt om meer afstemming en overleg. Als zorgverlener moet je goed kunnen onderhandelen, de verwachtingen managen, aanvoelen wat er nodig is en, helaas, ook steeds beter kunnen omgaan met agressie.

'Medewerkers hebben in twee klikken, binnen tien seconden, de praktische informatie op hun scherm'

Allemaal redenen om anders om te gaan met leren en ontwikkelen. We doen dat steeds meer met een persoonlijke aanpak, in de flow van het werk. Die methode is in de meeste gevallen effectiever dan wanneer het leren buiten de dagelijkse praktijk is georganiseerd en je dus steeds een brug moet slaan van de theorie naar je dagelijkse werk. Zo hebben we inmiddels de verplichte opleidingen aangepakt. De driejaarlijkse herhaalopleiding hebben we vervangen door een digitale assistent: Kaatje. Medewerkers hebben in twee klikken, binnen tien seconden, de praktische informatie op hun scherm waaraan ze op dat moment behoefte hebben.

Die andere manier van leren impliceert ook een andere, nauwere samenwerking met recruitment. Onze recruiters weten welke kandidaten nog wel beschikbaar zijn. Samen met de kandidaat kijken we welke kwalificaties zij hebben. Met die kennis kunnen wij bedenken wat nieuwe mensen nog te leren hebben om inzetbaar te zijn.

'Medewerkers willen graag goed zijn in wat ze doen'

Onze ervaringen tot nu toe? Het opgelegde, repeterende leerprogramma werd steeds minder vaak gevolgd. Van de nieuwe methode wordt wel veelvuldig gebruikgemaakt. De bekwaamheidscijfers stijgen. En we zien dat onze mensen steeds meer vertrouwen in zichzelf krijgen.

Het is eigenlijk allemaal heel eenvoudig: medewerkers willen graag goed zijn in wat ze doen. Zorg dat je ze daarin faciliteert.

 Martijn Bosman is strategisch adviseur Organisatieontwikkeling en Learning & Development bij QuaRijn, een zorginstelling die zorg aan huis biedt.

QuaRijn is aangesloten bij Utrechtzorg, de arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vechtstreek. Samen met ruim 85 aangesloten werkgevers zorgen zij voor een gezonde regionale arbeidsmarkt.

Utrechtzorg is partner van de Utrecht Talent Alliantie. Samen werken we aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg, IT, techniek en onderwijssector, waarin mensen soepele overstappen kunnen maken en zich een leven lang blijven ontwikkelen.

Meer weten?

Ben je op zoek naar het juiste talent? Ontdek wat het Service Punt Techniek regio Utrecht, Amersfoort, Gooi & Vechtstreek voor jouw bedrijf kan betekenen.

Meer informatie

Op de hoogte blijven van nieuws en events?

Schrijf je in
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
  •  *
  •  *