EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com

Arbeidsmarkt in Zicht Magazine – 2023 nr 2

De regio Utrecht behoort tot de economisch meest bloeiende regio’s van ons land. Ook binnen de EU is het een absolute koploper als vestigingsgebied voor bedrijven en inwoners. Ondanks dat het krap is en blijft in een aantal grote sectoren, is te verwachten dat de krapte enigszins afneemt vanwege de economische groei.

Actuele data, informatie en ontwikkelingen over de arbeidsmarkt en de gerelateerde factoren zijn in dit magazine bij elkaar verzameld. Deze gegevens zijn beschikbaar in de nieuwste editie van het AIZ Magazine.

De recente ontwikkeling van de economie 

Nog niet eerder deze eeuw groeide de economie, regionaal en landelijk, twee jaar achter elkaar zo hard. In de regio Gooi en Vechtstreek lag de groei met 4,9% in 2022 en 5,4% in 2021 hoger dan in de gehele regio Utrecht. Ondanks dat, volgens het CBS, het aantal vacatures afneemt, ligt het nog steeds op een hoog peil. Aan deze cijfers is te zien dat de arbeidsmarkt qua ontwikkeling achterloopt met de economie.

Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 2023 

 1. In het eerste kwartaal van 2023 is het aantal mensen met betaald werk in de regio Utrecht met 3.000 mensen gestegen.
 2. Het aantal werklozen is gestegen met 4.000 mensen.
 3. Zo’n 39,6% van bedrijven in de regio Utrecht ervaren belemmeringen bij het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten door een tekort aan arbeidskrachten.
 4. De arbeidsmarktspanning is zeer krap met een score van 6,95.
 5. In het afgelopen kwartaal kende de sector zorg het grootste aantal online ontstane vacatures.
 6. In het tweede kwartaal van 2023 vonden 61 faillissementen plaats. Dit is minder dan het kwartaal ervoor.
 7. In juni 2023 verstrekte UWV 2.015 nieuwe WW-uitkeringen in de regio Utrecht. Dit is 818 minder dan een maand eerder. In diezelfde maand zijn 1.733 WW-uitkeringen beëindigd.
 8. Het aantal geregistreerde werkzoekenden staat nu op 76.179.

Lees voor meer informatie over de trends, ontwikkelingen over de arbeidsmarkt, het magazine Arbeidsmarkt InZicht nr 2.

Op de hoogte blijven van nieuws en events?

Schrijf je in
 •  *
  naam@bedrijf.nl
 •  *
 •  *
 •  *