EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

AIZ kwartaal inzicht: Wie het verloop weet terug te brengen, hoeft minder te werven

Sinds afgelopen zomer is iedereen ermee bezig: de krappe arbeidsmarkt en hoe die krapte het hoofd te bieden. Voor de techniek en IT gaat het nu echt knellen. De uitstroom uit het beroepsonderwijs neemt nog steeds af. In de IT-sector is – net als in de zorg – sprake van een stijgend verloop van personeel. Aandacht voor de huidige en toekomstige medewerkers is daarom essentieel. Werkzoekenden hebben het voor het uitkiezen. De werkgever waar iemand een goed gevoel bij heeft, zal de gelukkige zijn!

In november verscheen de derde editie van het AIZ Magazine voor de regio Utrecht. In deze editie wordt ook aandacht besteed aan de belangrijkste cijfers, trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor de ambities en doelstellingen van de Utrecht Talent Alliantie.

WHAT’S NEW?

Op dit moment is er een tekort aan personeel in vrijwel alle sectoren en beroepen. Het is een krapte die gezien de vergrijzende beroepsbevolking te verwachten viel en die de afgelopen jaren al zichtbaar werd in de arbeidsmarktrapportages. Opvallend is wel dat de krapte niet afneemt ondanks de lichte recessie waarin de economie zich bevindt. Om toch aan voldoende personeel te komen worden de beproefde oplossingsrichtingen ingezet: het motiveren van onbenut arbeidspotentieel, werkenden vragen om meer uren te werken, arbeidsmigranten aantrekken. Het is zinvol om te onderzoeken wat wel en niet heeft gewerkt en om op basis daarvan gericht te investeren in een aanpak die werkt. Veel maatregelen bieden in de huidige situatie immers onvoldoende soelaas.

UIT DE GEVARENZONE

De krapte is structureel en vraagt om alternatieven. Werkgevers voelen grote druk om maatregelen te nemen, omdat niet alleen hun groei wordt geremd. Zelfs de normale bedrijfsactiviteiten zijn bij veel bedrijven in gevaar. De huidige situatie kan daarom drempelverlagend werken ten aanzien van innovaties die al enkele jaren op een doorbraak wachten. In de zorg bijvoorbeeld wordt steeds meer de keuze gemaakt voor technische en technologische oplossingen. Robotisering kan in de huidige arbeidsmarkt op veel meer fronten dan tot nu toe zinvol blijken.

INTRINSIEK

Aan de andere kant blijft aandacht voor de huidige en toekomstige medewerkers essentieel. Wie het verloop weet terug te brengen, bijvoorbeeld door niet te bang te zijn om mensen aansprekende scholingsmogelijkheden te bieden, hoeft minder te werven. En als er dan toch geworven moet worden, is het misschien zinvol om vroegtijdig contacten op te bouwen met kinderen en jongeren, zodat zij een realistisch beeld krijgen van de mogelijkheden van een sector of bedrijf. De huidige schoolverlaters hebben het voor het uitkiezen. De werkgever waar iemand een goed gevoel bij heeft, zal de gelukkige zijn!

Op de hoogte blijven van nieuws en events?

Schrijf je in
  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
  •  *